Nové foto


Krutihlav obecný 10
Pěnice černohlavá 4
Bramborníček černohlavý 3
Bramborníček černohlavý 2
Budníček menší 7
Špaček obecný 12
Kos černý 10
Špaček obecný 11
Ropucha obecná
Slavík modráček středoevropský 3
Lžíčák pestrý 1
Kos černý 9
Poštolka obecná 22

Náhodná fotografieNové video

 

Pozdní léto na rybníku

Share

Při vycházce do přírody koncem srpna si vnímavý pozorovatel jistě všimne, že vše tak nějak utichlo. Každodenní ptačí zpěv ustal už dávno - někdy v průběhu července, neslyšíme ani štěbetání ptačích mláďat dožadující se potravy, kterou jejich rodiče pilně shání, skoro by se dalo říci - taková okurková sezóna. V tomto období se od nás již některé druhy ptáků začínají přesunovat směrem k jejich zimovištím a tak na přelomu srpna a září se již až na vyjímky nesetkáme s rorýsy, žlůvami, mizí ťuhýci, sedmihlásci a mnoho dalších se k nim přidá během září.

Většina drobných ptáků se z krajiny vytratí tak nenápadně, že si ani nějakého nápadného tahu nevšimneme, zkrátka při další vycházce zjistíme, že už tu vlastně nejsou a na další setkání si musíme počkat až do příštího jara.

Neznamená to však, že bychom se v tomto oddobí nemohli setkat s mnohými zajímavými druhy. Zvláště v okolí vod je na vhodných lokalitách poměrně živo. Na hladinách rybníků vidíme hejna kachen různých druhů, lovící potápky roháče a potápky malé, v hustém rákosovém porostu lze spatřit rákosníky, strnady rákosní, moudivláčky. Pokud je hladina rybníka snížena a obnaží se část jeho bahnitého dna, pak tyto místa s oblibou vyhledávají při sběru potravy různé druhy bahňáků a na vzniklých mělčinách loví volavky rybky. Pro možnost zde pozorovat i fotografovat ptačí druhy, s kterými se ve zbývající části roku jen stěží setkáme bývá toto prostředí fotografy s oblibou vyhledáváno. Také já obvykle najezdím koncem léta desítky kilometrů kolem svého bydliště, abych našel to správné místo kam zalehnout pod maskovací síť a pokusil se o nějaký ten fotoúlovek. Letošní léto, ač jsem objezdil asi 15 mých oblíbených rybníků, tak na ten "správný" jsem narazil až nakonec a byl vlastně úplně nejblíž od domova.

Hned při první krátké obhlídce jsem zde zaznamenal přítomnost asi osmi volavek popelavých, volavku bílou - což na zdejší podhorské poměry je spíše vzácnost, minimálně dva čápy černé, bekasínu a asi čtyři vodouše kropenaté. A bylo rozhodnuto. Najít místo kde přesně se ještě za tmy zamaskovat a naplánovat, které dopoledne si udělat na fotografování čas. Bylo jasné, že dlouho čekat nevydržím a také hrozilo, že třeba již za týden se podmínky na lokalitě změní tak, že ptáci odtamtud zmizí. Takže za dva dny - v práci náhradní volno a před pátou hodinou při začínajícím rozbřesku již stavím nízkou konstrukci z hliníkových trubek na dně z poloviny vypuštěného rybníka. Stačí napnout maskovací síť, navrch pro jistotu pohodit trochu natrhaného rákosu a zalézt do takto vytvořeného stanu. Schválně jsem vybral místo, kde je na bahně i vrstva štěrku, takže se terén ani neboří a ležení na pěnové podložce je vcelku pohodlné. Při čekání na východ slunce si tak člověk může i trochu zdřimnout. Brzy se však začínají ozývat chraplavé hlasy nalétávajících volavek a představení začíná. Nejsilnějším zážitkem dne byla lovící volavka popelavá, která byla chvílemi tak blízko, že se ani nevešla do záběru. Po dvou týdnech byla na rybníku snížena hladina ještě o dalších asi 50 cm a tak jsem na obnažené bahno zalehl znovu. To jsem se zase těšil z přítomnosti rodinky čápů černých. Výběr z toho co se mi podařilo zaznamenat na paměťovou kartu fotoaparátu máte možnost zhlédnout na následujících fotografiích.

 

Vodouš kropenatý pilně sháněl potravu v mělké vodě :

 

 

 

 

 

 

 

Pozorování lovící volavky popelavé bylo silným zážitkem :

 

 

 

 

 

 

 

Konipas horský si zvědavě prohlížel objektiv ze vzdálenosti pěti centimetrů:

 

 

 

 

Přilétla i celá rodinka čápů černých :

 

 

 

 

 

 

 

Bekasíny otavní se zdržovaly ve větší vzdálenosti, takže bylo možno pořídit jen skupinkové foto :

 

 

 

V bahně hledaly potravu také mladé lysky černé :

 

 

 

 

V podhůří Orlických hor je volavka bílá spíše raritou :

 

 

 

 

 

Na poměrně malé lokalitě s potravní nabídkou dochází občas k výměně názorů :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Free Web Hosting

Seznam galerií

 TOPlist

 Fatbirder's Top 1000 Birding Websites